Estbröte omnämns i Erikskrönikan för det som ska ha utspelat sig här år 1206.

 

Jon Jarl som var herre på Asknäs gård på Ekerö kom hem efter nio år i strid. Första natten hemma anfölls gården av ryska eller karelska sjörövare, och Jon Jarl dödades. Hans hustru samlade ihop en pöbel i Norsborg, de hann upp hären som slagit läger på Estbröte, och dödade allihop.

 

Här är stycket (med moderniserad stavning):

 

Det är så sant som jag här läser
Jon Jarl blev dräpt i Askanäs
Som ute hade varit nio år
så att han aldrig mellan hemma var
och stridit med ryssar och ingermanlänningar
för guds skull och den helga tro
Första natten då han kom hem
då blev han slagen ihjäl av dem
Han hustru rymde till Hundhamra
hon hade sorg och mycket jämmer
i sitt hjärta och i sin håg
Då tog den ädla rena fruga
och samlade folk och mycket makt
och dräpte dem alla så är mig sagt
uppå ett berg som heter Esta Skär
Alla förlorade de livet där
och lät draga deras skepp i land och bränna
förty att sorgen var då kommen till henne