Länkar

Rodstenen.se
2019-06-07

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2019 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Externa länkar

Södertörns Renhållningsverk

Polisen

Södertörns Fjärrvärme

Bredbandskollen.se

Villaägarnas Riksförbund

Svenska dagstidningar

Vårdguiden Stockholms Län

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Vattenfall El

Botkyrka Bo och Bygga

Fortum El

Botkyrka kommun

Telge Energi

Rödstenens hemsida på Villaägarnas Riksförbund

Botkyrka Stadsnät

Grannsamfälligheten
Väpnarens hemsida

Botkyrka Stadsnät Nyhetsbrev

Fiberprojekt Rödstenen/Väpnaren

Hallunda Vårdcentral

Besöksadress: Hallunda Centrum 1 trappa upp

Postadress: Box 104, 145 01 Norsborg

Öppettider:
Vårdcentralen är öppen Må-fre kl 8.00-17.00.
Reception är öppen vard. kl. 8.00-12.00 + 12.45-16.30 Telefon 08-123 423 00

Telefon för akut rådgivning måndag-fredag kl. 08.00-17.00  08-123 423 00

Akuta läkartider kan bokas vid telefonkontakt med läkare kl. 09.00-09.50
eller distriktssköterska tel 08-123 423 00 kl. 08.00-17.00.

Årliga influensavaccinationen:
Har du ett konto i "Mina Vårdkontakter" kan du i år boka tid via "Boka tid direkt" efter
inloggning på Mina Vårdkontakter