Aktuellt

Rodstenen.se
2019-08-24

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2019 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Aktuellt från Kvarterssamfälligheten Rödstenen


Vi sörjer vår Herrgård

Vår vackra herrgård finns inte mer. Det går nästan inte att förstå att denna pärla inte längre gläder våra ögon och sinnen som den har gjort i alla år sen vi bosatte oss här i Norsborg. 

Antingen har vi sett den långt där nere vid vattnet när vi har kommit gående nerför "breda backen" eller så har vi beundrat framsidan när vi på morgonpromenaden har kommit ut från parken eller runt udden. 

Förutom att bjuda på den estetiska upplevelsen så har Norsborgs herrgård haft ett stort värde som kulturarv med sin mer än 200-åriga historia, med början under Gustav III.

Det känns förlamande sorgligt att ha mist denna klenod.

Norsborgs Herrgård
Ruinerna

Branden bröt ut kl 16.30 den 22 april. På mindre än en timme var hela byggnaden övertänd och bortom all räddning


Södertörns Fjärrvärme planerar byte av fjärrvärmeledningar i Norsborg

Vid ett informationsmöte meddelar Värmeverket att man håller på med planering av byte av ledningar i våra trakter.

Ingreppet tar både lång tid och vållar en hel del besvär för fastighetsägarna, oframkomlighet och stök i huset.
Alla som har följt framskridandet av bytet på Väpnarvägen ser med förskräckelse på olägenheterna.
Förstörda trädgårdar, gator som ligger uppgrävda i flera månader, ingrepp i husen samt en stor ny burk på utsidan av husen.
Däremot ska inte bytet förorsaka några direkta kostnader för den enskilde, men någon ersättning för störningar och obekvämlighet kommer heller inte ifråga.

Det finns en websida  som man kan se hur planeringen framskrider på
http://www.sodertornsfjarrvarme.se/omlaggning

Vad vi kan se är inte Rödstenen med under 2014-2015.

Redan c:a 1979 bytte man ut fjärrvärmerören hos Rödstenen mot förisolerade kopparrör förlagda i gatan - inte stålrör i kulverten under huset, som det var tidigare, alltså.
Vid den omläggningen sa man att de nya ledningarna skulle ha en livslängd på 70 år.

Låt hoppas det är så.   “Vi byter inte i onödan” sa den tekniske chefen under informationsmötet.

Fjärrvärme2
Fjärrvärme1
Fjärrvärme4

Så här kommer det att se se ut på säckgatan under 2-3 månader, minst.
Hur löser man det för dem av oss som är beroende av biltransport fram till huset?

Det här är ett exempel på placering och storlek av den nya värmeväxlare man placerar utvändigt på huset.

Detta är den typ av kopparrör man nu byter ut mot stålrör. När de grävdes ner uppgavs livslängden till minst 70 år.
Som synes är röret helt oanfrätt. Detta hindrar ju inte att enskilda svetsskarvar och övergångar kan ha korroderat.