Styrelse

Rodstenen.se
2021-05-01

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2021 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Styrelse och funktionärer i Rödstenen

Styrelsen är det verkställande organ som har till uppgift att sköta den löpande driften och att genomföra  årsstämmans beslut.

Vi ber er tänka på att vi alla har ett gemensamt ansvar för våra gemensamma anläggningar.
Styrelsen, liksom övriga funktionärer, har det dagliga ansvaret, men arbetar med detta frivilligt på fritiden. Vi är lekmän som försöker vårda det gemensamma på ert uppdrag, efter bästa förmåga. Vid svårare frågor kan vi behöva ta hjälp av er, externa experter eller  ta kontakt med jurister via Villaägarnas Riksförbund, som samfälligheten är medlem av.

Styrelsen och funktionärerna i Rödstenen väljs på två år, växelvis, för att ge möjlighet till kontinuitet och stabilitet.
Styrelsemedlemmarna fördelar poster och befogenheter mellan sig vid konstituerande mötet varje år.
Normalt ingår en representant för varje säckgata i styrelsen

Styrelsemedlemmarna är även s k säckgatsrepresentanter för sina resp säckgator. Det är alltså dessa man i första hand kontaktar för frågor och synpunkter på samfällighetens angelägenheter.

Styrelsen för 2021 består av personer valda på årsstämmorna 2020 och 2021

DSCF2790_cr_1800px

                               Bernt                                           Christer G                                     Christer B                                 Miro            

Styrelsen 2021, konstituerad 1/5 2021

Kassör
Sekreterare
Ordf
V. ordf

Bernt

Christer G

Christer B

Miro

Norrskogsv 32

Hirdv 37

Hirdvägen 12

Hirdvägen 11

Säckgata 1

Säckgata 3

Säckgata 4

Säckgata 2

Du kan följa styrelsens arbete via styrelseprotokollen.
Hur styrelsens arbete går till kan du läsa här.

Alla personer med uppdrag i Rödstenen, funktionärer:

Vald vid årsstämman

2020

Gata

2021

Styrelsemedlem säckgata 1

Bernt Karlsson

S1

Bernt Karlsson (omval)

Styrelsemedlem säckgata 2

Miroslav Zdencanovic

S2

Miroslav Zdencanovic (1 år kvar)

Styrelsemedlem säckgata 3

Christer Gustafsson

S3

Christer Gustafsson (1 år kvar)

Styrelsemedlem säckgata 4

Christer Boije

S4

Christer Boije (omval)

Suppleanter

Eva Olsson-Gottschalk

S1

Christer Gottschalk (nyval)

 

Per-Arne Palm

S2

Per-Arne Palm (1 år kvar)

 

Rebecca Kulen Saliba

S3

Rebecca Kulen Saliba (1 år kvar)

 

Bo Jarleryd

S4

Mido Lindholm (nyval)

Revisorer

Ulla Andersson

S3

Ulla Andersson (omval)

 

Ann-Mari Lundberg

S2

Ann-Mari Lundberg (1 år kvar)

Revisorssuppleanter

Owe Eriksson

S1

Owe Eriksson (omval)

 

Kerstin Fransson

S4

Kerstin Fransson (1 år kvar)

Valnämnd

Hans Rasmussen

S1

Hans Rasmussen (omval)

 

Frank Berglind

S2

Frank Berglind (omval) Sammankallande

 

Jan-Ove Ström

S3

Jan-Ove Ström (1 år kvar)

 

Christer Boije

S4

Karin Hedlund (nyval)

Grannsamverkan

Bengt Fransson

S4

Bengt Fransson (omval)