Styrelse

Rodstenen.se
2019-08-24

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2019 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Styrelse och funktionärer i Rödstenen

Styrelsen är det verkställande organ som har till uppgift att sköta den löpande driften och att genomföra  årsstämmans beslut.

Vi ber er tänka på att vi alla har ett gemensamt ansvar för våra gemensamma anläggningar.
Styrelsen, liksom övriga funktionärer, har det dagliga ansvaret, men arbetar med detta frivilligt på fritiden. Vi är lekmän som försöker vårda det gemensamma på ert uppdrag, efter bästa förmåga. Vid svårare frågor kan vi behöva ta hjälp av er, externa experter eller  ta kontakt med jurister via Villaägarnas Riksförbund, som samfälligheten är medlem av.

Styrelsen och funktionärerna i Rödstenen väljs på två år, växelvis, för att ge möjlighet till kontinuitet och stabilitet.
Styrelsemedlemmarna fördelar poster och befogenheter mellan sig på konstituerande mötet varje år.
Normalt ingår en representant för varje säckgata i styrelsen

Styrelsemedlemmarna är även s k säckgatsrepresentanter för sina resp säckgator. Det är alltså dessa man i första hand kontaktar för frågor och synpunkter på samfällighetens angelägenheter.

Styrelsen för 2019 består av personer valda på årsstämmorna 2018 och 2019

Klicka för bättre upplösning

                                    Bernt                                       Christer                                    Kristian                              Redda              

Styrelsen 2019, konstituerad 6/5 2019

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör

Kristian

Christer

Redda

Bernt

Hirdv 29

Hirdv 12

Hirdvägen 23

Norrskogsv 32

Säckgata 3

Säckgata 4

Säckgata 2

Säckgata 1

Du kan följa styrelsens arbete via styrelseprotokollen.
Hur styrelsens arbete går till kan du läsa här.

Alla personer med uppdrag i Rödstenen, funktionärer:

Vald vid årsstämman

2018

Gata

2019

Styrelsemedlem säckgata 1

Bernt Karlsson

S1

Bernt Karlsson (omval)

Styrelsemedlem säckgata 2

Redda Guelai

S2

Redda Guelai (1 år kvar)

Styrelsemedlem säckgata 3

Kristian Saliba

S3

Kristian Saliba (1 år kvar)

Styrelsemedlem säckgata 4

Ropin Ohan

S4

Christer Boije (nyval)

Suppleanter

Eva Olsson-Gottschalk

S1

Eva Olsson-Gottschalk (omval)

 

Per-Arne Palm

S2

Per-Arne Palm (1 år kvar)

 

Besne Tasan

S3

Besne Tasan (1 år kvar)

 

Marieroz Saliba

S4

Bo Jarleryd (nyval)

Revisorer

Ulla Andersson

S3

Ulla Andersson (omval)

 

Ann-Mari Lundberg

S2

Ann-Mari Lundberg (1 år kvar)

Revisorssuppleanter

Owe Eriksson

S1

Owe Eriksson (omval)

 

Magda Ishak

S4

Magda Ishak (1 år kvar)

Valnämnd

Hans Rasmussen

S1

Hans Rasmussen (omval)

 

Frank Berglind

S2

Frank Berglind (1 år kvar) Sammankallande

 

Janne Ström

S3

Janne Ström (1 år kvar)

 

Christer Boije

S4

Christer Boije (omval)

Grannsamverkan

Sture Irestig

S4

Bengt Fransson (omval)