Rödstenens Hemsida

Rodstenen.se
2019-03-11

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2018 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Rödstenswebben

Trafikregler styrelseprotokoll årsmötenprotokoll Vattenkostnader grannsamverkan Vädret Öppettider Om Rödstenswebben


Lurig marsvår?

Vart har vintern tagit vägen?
Tidig vår bär syn för sägen.
Solen värmer redan ryggen,
fast ännu slipper vi ju myggen.
Snödroppar blommar och så hassel,
och fåglar har börjat sitt kärleksprassel.

Kan detta verkligen få vara?
Jag anar ett bakslags lömska fara.
Men fram till dess så vill jag njuta
och uti vårsolens glans få kuta.
Så låt oss glädjas och hoppas att
det inte är ett väderspratt.

 


                                         Marsianen
 

Fjarrvarmeverket

Fjärrvärmeverket håller ångan uppe, än så länge, så att vi inte ska behöva frysa. För kallt är det på nätterna!

Rödstenens årsstämma 2019 är planerad till 10 april, prel.

Kallelse och underlag kommer..-

Årsstämman i Norsborgs Antennsamfällighet (NAS) 2018-03-14

NAS nya styrelse har valt att gå vidare med beslutet att erbjuda fortsatt distribution och administration av betalkanaler i strid mot domen i Svea Hovrätt (högsta instans).
NAS styrelse och stämma har äntligen valt att göra abonnemang på de kommersiella kanalerna frivilligt.

Tyvärr har man valt ett sätt som strider mot lagen. Man skulle kunna ha gjort rätt genom att bilda en fristående intresseförening, som tecknar avtal med NAS om att hyra plats i nätet mot en rimlig avgift, som skulle täcka kostnaden för underhåll mm, men detta ansågs alltför besvärligt

I stället beslöt stämman att uppsåtligen bryta mot gällande dom och försöka tvinga alla medlemmar i NAS att betala för att hålla nätet i gång för det fåtal som vill åka snålskjuts. Enligt Sveriges lag om förvaltning av samfälligheter är styrelsen skyldig att vägra genomföra stämmobeslut som inte följer lagar, förordningar och bestämmelser.

På mötet beslutades att en enkät skulle distribueras för att undersöka hur många av fastighetsägarna i NAS som är intresserade av att köpa de betalkanaler som idag lagstridigt distribueras i NAS nät, respektive hur många som inte är intresserade av detta.

Styrelsen har bara delvis genomfört föregående stämmobeslut att bygga om och driftsätta nätet med endast fria kanaler med egen antenn. För detta har hela det anslagna beloppet på cirka 40 000 kr tagits i anspråk. Detta diskuterades inte på mötet och togs inte heller upp i revisionsrapporten.

Flera veckor försenat (se NAS stadgar) har protokollet, som inte är underskrivet av vare sig styrelsen eller justeringsmännen, distribuerats. Därtill saknar protokollet röstlängd. Läs protokollet här.

NAS ”erbjudande” om betalkanaler från ComHem

“Enkäten” är minst sagt luddig, men här är en tolkning:

Alternativ 1.
Detta är inget alternativ då det är inte är lagligt.
Frivillighet räcker inte. All verksamhet med betalkanaler ligger utanför ramen för NAS anläggningsbeslut.

Alternativ 2.
Detta innebär, som vi tolkar det, att man i dagsläget kan se det fria grundutbudet utan att använda NAS-nätet. Exempelvis via egen antenn eller bredband.

Alternativ 3.
Detta innebär, som vi tolkar det, att man i dagsläget endast kan se det fria grundutbudet via NAS-nätet. Vid bortkoppling kan det fria grundutbudet ordnas med tex egen antenn.

För dig som har annan möjlighet att se de fria kanalerna än via NAS nät, inte vill betala för ComHems betalkanaler och som motsätter dig fortsatta överträdelser av domen är det viktigt att besvara enkäten med alternativ 2.

Varför är alternativ 1 inte lämpligt - utöver att det är lagstridigt?
- Enligt stämmobeslut 2017 byggde NAS om nätet för cirka 40 000 kr. Dessa pengar är helt  bortkastade om man inte sätter det i drift och använder det istället för ComHem.   
- Villkoret för att ComHem skall fortsätta med att stödja olagligheterna har sagts vara att minst 100 fastigheter   väljer alternativ 1 och betalar 450 kr per fastighet och år.
Alltså, ComHem kräver minst 45 000 kr per   år med risk för framtida höjningar!

- I dag är 111, eller 55 % av 203 NAS medlemsfastigheter anslutna till Botkyrka Stadsnät.
  Dessa fastigheter kan se TV från ComHem och många andra distributörer med en kvalité som NAS  nät aldrig kommer i närheten av.

Det fria grundutbudet är SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, SVT24, TV4, TV6, TV Finland och eventuell Lokalkanal. Dessa kanaler kan mottas gratis med egen antenn. De fria kanalerna kräver inget programkort och kostar inget extra. Däremot behövs en digital-tv-mottagare, som ofta finns inbyggd i din TV, om du tittar på tv via en vanlig antenn.
Det är bland annat dessa kanaler dina tv-licenspengar används till.

 

Hovrättens dom i rättegången mot NAS 2015-11-12
(i sammandrag):


Föreningens beslut om att sluta avtal som bl.a. innebär att ett antal kommersiella tv-kanaler levereras till föreningens anläggning, på bekostnad av samfällighetsföreningen, är inte förenligt med föreningens ändamål.

NAS dömdes betala skadestånd för rättegångskostnaderna.
 

Korkad placering av Sopstation på Norrskogsvägen!

Dscf9462 b
Img_1266 1000px
  • Vägkorsning!
  • Backkrön!
  • Skymd sikt!
  • Kurva!
  • Beryktat halt väglag
    vintertid!
  • Mycket Trafik!

Bäddat för Trafikolyckor!

Nedskräpning!

Vad händer vid brand?

Skogen och hela småhusområdet?

Säckgata 4
Säckgata 4

Trafikreglerna inom samfälligheten

Hastigheten är max 10 km/tim. Många kör betydligt fortare.
Det finns många lekande barn och det har varit mycket byggtrafik ett tag. Olyckstillbud har förekommit.

Parkering på vändplatser och gator är förbjuden.
Undantag kan göras för kortare besök, men aldrig regelmässigt och nattparkering.
Gatorna är till för transporter och utryckningsfordon, som ej får hindras. Olycksrisken ökar även betydligt.

Du som har för många bilar får upplåta av egen tomtmark och förstora din parkeringsplats.

Du som bor här är ansvarig för att hålla koll på dina besökare att de inte överträder reglerna.

Behöver du ytterligare förklaring, klicka då här.

När är det öppet?

Senast uppdaterad 2017-11-01

Klicka på länkarna för att komma direkt till butikens hemsida

Sopen i Fittja, återvinning

Måndag - torsdag 13-19,  fredag - söndag 9-16

ICA Maxi Botkyrka

Alla dagar 7-22

Supergrossen-Matrebellen Hallunda

Vard 8-21, lör-söndag 8-21

Systemet vid ICA Maxi

Vard 10-20, lör 10-15, söndag stängt

Vårdcentralen Hallunda

Tel 08-123 423 00   må-fredag 8-17

Apoteket Källan Hallunda

Vard 8.30-19, lör 10-16, söndag 11-15

Apotek Hjärtat Hallunda

Vard 9-19, lör 10-16, söndag 11-15