Styrelsemöten

Rodstenen.se
2020-02-18

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2019 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Styrelsemöten och Styrelseprotokoll

Nästa styrelsemöte blir måndag 16 mars 2020 kl 18.30 hos Bernt, Norrskogsv 32

Medlemmar som önskar punkter behandlade anmäler dem lämpligen till sekreteraren eller säckgatsrepresentanten, i god tid före mötet.

Senaste styrelsemötet ägde rum den 13 januari 2020

Bestämdes tid för årmöte till 21 april 2020 i Folkets Hus Hallunda,
Diskuterades underhåll av asfaltytor och åtgärder ang kommunens vändplan vid säckgata 3-4

Vad gör styrelsen?                Hur arbetar den?               Vilka sitter i styrelsen?

Aktuella Styrelseprotokoll

Styrelsemöte 2020-01-13

Styrelsemöte 2019-11-11  Parkeringslapp

Styrelsemöte 2019-09-16

Rundvandring 2019-09-02

Styrelsemöte 2019-06-17

Styrelsemöte 2019-05-06 (konstit)

Styrelsemöte 2019-03-11

Styrelsemöte 2019-01-14

Styrelsemöten 2018 alla.pdf

Styrelsemöten 2017 alla.pdf

Styrelseprotokoll från tidigare år

Styrelsemöten år 2016 alla.pdf

Styrelsemöten år 2015 alla.pdf

Styrelsemöten år 2014 alla.pdf

Styrelsemöten år 2013 alla.pdf

Styrelsemöten år 2012 alla.pdf

Styrelsemöten år 2011 alla.pdf

Styrelsemöten år 2010 alla.pdf

Styrelsemöten år 2009 alla.pdf

Styrelsemöten år 2008 alla.pdf

Styrelsemöten år 2007 alla.pdf

Styrelsemöten år 2006 alla.pdf

Styrelsemöten år 2005 flera.pdf

Styrelsemöten år 2004 flera.pdf

Styrelsemöten år 2003 alla.pdf

Styrelsemöten år 2002 alla.pdf

Styrelsemöten år 2001 alla.pdf

Styrelsemöten år 2000 flera.pdf

Observera att de äldre protokollen är samlade årsvis i ett och samma pdf-dokument. Bläddra mellan sidorna så kan du läsa dem. Eftersom de skannats vid olika tidpunkter med varierande utrustning så kan det vara så att sidorna inte har samma storlek. Använd zoom-funktionen i Acrobat så går det bra att läsa dem.

Tips: om det är svårt att öppna pdf-dokumenten direkt från din webläsare så ladda ner dem till din dator och öppna därefter direkt på datorn.