Styrelsemöten

Rodstenen.se
2022-01-04

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2021 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Styrelsemöten och Styrelseprotokoll

Nästa styrelsemöte blir måndag 24 januari 2022 kl 18.30, telefonmöte eller på Hirdvägen 12

Medlemmar som önskar punkter behandlade anmäler dem lämpligen till sekreteraren eller säckgatsrepresentanten, i god tid före mötet.

Senaste styrelsemötet ägde rum den 29 november 2021

Mötet behandlade bl a råttplågan, olaga tomgångskörning och dumpning av trädgårdsavfall i omgivningen.

Vad gör styrelsen?                Hur arbetar den?               Vilka sitter i styrelsen?

Aktuella Styrelseprotokoll

 

Styrelsemöte 2022-01-24

Styrelsemöte 2021-11-29

Styrelsemöte 2021-10-04

Styrelsemöte 2021-08-23

Styrelsemöte 2021-06-15

Styrelsemöte 2021-05-01 (konstit)

Styrelsemöte 2021-03-22

Styrelsemöte 2021-01-18

 

Styrelsemöte 2020-09-07 med bilaga

Styrelsemöten år 2020 alla.pdf

Styrelsemöte 2019-11-11  Parkeringslapp

Styrelsemöten år 2019 alla.pdf

Styrelsemöten år 2018 alla.pdf

Styrelsemöten år 2017 alla.pdf

Styrelseprotokoll från tidigare år

Styrelsemöten år 2016 alla.pdf

Styrelsemöten år 2015 alla.pdf

Styrelsemöten år 2014 alla.pdf

Styrelsemöten år 2013 alla.pdf

Styrelsemöten år 2012 alla.pdf

Styrelsemöten år 2011 alla.pdf

Styrelsemöten år 2010 alla.pdf

Styrelsemöten år 2009 alla.pdf

Styrelsemöten år 2008 alla.pdf

Styrelsemöten år 2007 alla.pdf

Styrelsemöten år 2006 alla.pdf

Styrelsemöten år 2005 flera.pdf

Styrelsemöten år 2004 flera.pdf

Styrelsemöten år 2003 alla.pdf

Styrelsemöten år 2002 alla.pdf

Styrelsemöten år 2001 alla.pdf

Styrelsemöten år 2000 flera.pdf

Vi har fått Botkyrkas nya VA-plan på remiss. Svar ska vara inlämnat senast 10 jan 2022

Du finner den här VA-plan - Välkommen till Botkyrka kommuns webbplats

Har du synpunkter, anmäl till styrelsen.

Observera att de äldre protokollen är samlade årsvis i ett och samma pdf-dokument. Bläddra mellan sidorna så kan du läsa dem. Eftersom de skannats vid olika tidpunkter med varierande utrustning så kan det vara så att sidorna inte har samma storlek. Använd zoom-funktionen i Acrobat så går det bra att läsa dem.

Tips: om det är svårt att öppna pdf-dokumenten direkt från din webläsare så ladda ner dem till din dator och öppna därefter direkt på datorn.