Styrelsemöten

Rodstenen.se
2019-05-02

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2019 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Styrelsemöten och Styrelseprotokoll

Nästa styrelsemöte blir måndag 6 maj kl 18.30 hos Christer

Mötet är konstituerande för den nya styrelsen.
Medlemmar som önskar punkter behandlade anmäler dem lämpligen till sekreteraren eller säckgatsrepresentanten, i god tid före mötet.

Senaste styrelsemötet ägde rum den 11 mars 2019

--

Vad gör styrelsen?                Hur arbetar den?               Vilka sitter i styrelsen?

Aktuella Styrelseprotokoll

 

 

Styrelsemöte 2019-03-11

Styrelsemöte 2019-01-14

Styrelsemöte 2018-11-12

Styrelsemöte 2018-09-10

Styrelsemöte 2018-06-11

Styrelsemöte 2018-04-16 (konstit)

Styrelsemöte 2018-03-19

Styrelsemöte 2018-01-15

Styrelsemöte 2017-11-14

Styrelsemöte 2017-09-04

Styrelsemöte 2017-06-19

Styrelsemöte 2017-05-01

Styrelsemöte 2017-03-09

Styrelsemöte 2017-01-16

Styrelseprotokoll från tidigare år

Styrelsemöten år 2016 alla.pdf

Styrelsemöten år 2015 alla.pdf

Styrelsemöten år 2014 alla.pdf

Styrelsemöten år 2013 alla.pdf

Styrelsemöten år 2012 alla.pdf

Styrelsemöten år 2011 alla.pdf

Styrelsemöten år 2010 alla.pdf

Styrelsemöten år 2009 alla.pdf

Styrelsemöten år 2008 alla.pdf

Styrelsemöten år 2007 alla.pdf

Styrelsemöten år 2006 alla.pdf

Styrelsemöten år 2005 flera.pdf

Styrelsemöten år 2004 flera.pdf

Styrelsemöten år 2003 alla.pdf

Styrelsemöten år 2002 alla.pdf

Styrelsemöten år 2001 alla.pdf

Styrelsemöten år 2000 flera.pdf

Observera att de äldre protokollen är samlade årsvis i ett och samma pdf-dokument. Bläddra mellan sidorna så kan du läsa dem. Eftersom de skannats vid olika tidpunkter med varierande utrustning så kan det vara så att sidorna inte har samma storlek. Använd zoom-funktionen i Acrobat så går det bra att läsa dem.