Kostnadsfördelning

Rodstenen.se
2024-05-06

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2023 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Vattenkostnaderna fördelas efter förbrukningen

Den rörliga kostnaden som samfälligheten har för vattenförbrukning fördelas efter hur stor andel av totala förbrukningen du har.

(Din andel av rörliga kostnaden) = (förbrukning enl din mätare) / (summan av alla husmätarförbrukningar i samfälligheten).

Lägg märke till att summan av husmätarnas avläsning brukar bli något lägre än avläsningen av kommunens mätare. Skillnaden beror på små läckor i rör och kopplingar mellan kommunens mätare och husmätarna samt mätdifferenser. Vi brukar kalla denna skillnad för spill. Det rör sig normalt högst om någon eller några få procent.
Samfälligheten måste ändå debitera ut även spillförbrukningen på medllemsfastigheterna. Annars skulle det inte gå ihop. Allt debiteras till självkostnad och det finns inga pålägg eller marginaler.

De fasta kostnaderna fördelas lika mellan husen. Varje hus har alltså en trettioåttondel.


Din andel av samfällighetens totala rörliga vattenkostnad inkl spill)
+    en 38-del av samfällighetens fasta kostnad
--------------------------------------------------------------------------------------------
=                                           Din vattenkostnad

Efter varje års avläsning redovisas förbrukning, beräkning och debitering till samtliga medlemmar. Även samfällighetens debitering från kommunen, liksom “spillet”, redovisas. Tidigare förbrukningssiffror framgår också.

Debiteringen för varje fastighet meddelas i juni-juli och betalas i samfällighetsavgiften den sista augusti.