Vattenmätning

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Du läser själv av vattenmätaren i ditt hus

För att kunna räkna ut kostnaden behöver samfälligheten varje år ta in en avläsning av mätarna som finns i varje hus.

Avläsningen måste göras samtidigt i alla hus. Avläsningen görs varje 1:a maj
Du får en påminnelseblankett i god tid före .

Vattenmätare i klädkammaren

Var sitter mätaren?

I "gropen" i klädkammaren, dvs under locket i golvet vid värmeväxlaren.
Ofta finns det ett litet lock på den som man måste fälla upp för att se siffrorna.
OBS ta inte fel på vattenmätaren och fjärrvärmemätaren. Kolla att mätaren ser ut ungefär som bilden här bredvid.

Hur läser man av den?

Den 1 maj läser du av alla de fyra siffrorna och skriver in dem på utdelad blankett.

  • Inget decimalkomma.
  • Strunta i visarna.
  • Signera och lämna till säckgatsrepresentant.

Styrelsen vet förra årets avläsning. Skillnaden mellan den nya avläsningen och den förra ger förbrukningen
i m3.

Samtidigt läses de tre huvudmätarna av genom styrelsens försorg.
Mätarna finns i brunnar utanför Hirdvägen 1, Hirdvägen 23 och Hirdvägen 39.

Se här hur avläsningen går till...

Räkningen för din andel av samfällighetens hela vattenförbrukning baseras på din avläsning och kommer i augusti. 

Läs här hur beräkningen går till.

Hur noggrann är mätaren?

Mätarna är ganska noggrannt kalibrerade och brukar visa rätt.
Som referens kan nämnas att de senaste åren har summan av avläsningarna av alla husmätarna stämt mot summan av de tre huvudmätarna med bara några få procents avvikelse.

Händer det att den visar för mycket?

Inte så troligt.
Det vanligaste felet är för lite visning, t ex till följd av att den beckat ihop och går trögt. Men inte ens detta är inte särskilt vanligt.

Om du misstänker fel på mätaren så anmäl till din säckgatsrepresentant.

Om du tycker att du får hög vattenförbrukning så kolla i första hand att dina kranar är täta och inte står och droppar eller rinner. Riklig vattning av trädgården och frekvent biltvätt är andra tänkbara anledningar. Kolla att utomhusslangar inte läcker.

Du kan själv kolla din mätare genom att läsa av, tappa upp några hinkar vatten, t ex 30 liter, och läsa av igen. Det blir inte exakt, men du kan i alla fall få en uppfattning om mätaren går rimligt bra.

Vanligt är att familjer som tidigare bott i hyreshus (där vattenkostnaden är inbakad i hyran) inte har full koll på sin vattenanvändning och därmed får höga räkningar.