Grannsamverkan Nyheter

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Nytt och aktuellt i Grannsamverkan

Svaga sovrumsfönster underlättar för tjuven

Många har väl vid det här laget förstärkt sina sovrumsfönster med lås, eller helt enkelt skruvat fast dem i ramen med ett par kraftiga skruvar.

Man har även satt en skyddande brytskena på altandörrarna, så att det behövs grövre don än en enkel skruvmejsel för att få upp dörren.

Ett annat vanligt sätt att ta sig in har varit att lyfta ut hela glaskassetten på
3-glasfönster. Man kan försvåra detta genom att säkra listerna med skruvar.

 

Se upp!  Soptunnorna brinner

Lättantändliga material som trasor indränkta med brännbara vätskor, olja, cigarettfimpar o dyl får absolut inte läggas i soptunnorna!

Vår representant för Grannsamverkan har varit i kontakt med SRV för att höra deras förklaring till att soptunnorna är så eldfängda:

SRV kommenterar att det inte är särskilt ovanligt att sopkärlen fattar eld. Materialet är inte brandbeständigt och innehåller ej något flamskyddsmedel.

Var försiktig med stearinljusen

Använd inte träljusstakar eller lättantändliga ljusmanschetter.
Det är lätt gjort att man glömmer ljusen så att det blir brand.
Det har varit många incidenter i området och minst en livshotande brand, där, som tur var, bara katten strök med.
Våra hus är inte särskilt brandsäkra!

Skumma bilar på vändplatserna.

Det förekommer ganska ofta att skumma bilar står på nya parkeringen utefter Hirdvägen och på vändplatserna. Det kan röra sig om stulna bilar eller förberedelser för andra brott? Det kan också vara legitima gäster som kommit vilse.

Visa att de är observerade eller fråga ev “om du kan hjälpa till”. Anteckna bilnummer om det verkar skumt, ta (diskret!) en bild med mobilen, kolla på polisens tipstelefon 0709-137 194

Aktuella rapporter från Grannsamverkan i Botkyrka skickas ut direkt via mail från kontaktman numera

Några gamla rapporter

Nyhetsbrev januari 2017

Nyhetsbrev februari 2017

Nyhetsbrev mars 2017

Bostadsinbrott i Botkyrka december 2016

Bostadsinbrott i Botkyrka februari 2017

Bilinbrott december 2016

Bostadsinbrott i Botkyrka mars 2017

Gamla nyhetsbrev

Alla nyhetsbrev från 2016, i en pdf-fil (2,5 MB)