Grannsamverkan i Praktiken

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Det bästa sättet att få en säker omgivning är
att känna och känna till sina grannar

Kofoten 200px

Vad är grannsamverkan?

 • Grannar som hjälper varandra!
 • Samverkan med polisen, Brå och försäkringsbolagen
 • Skydd mot inbrott, brand och vattenskador
 • Grannsamverkan är frivilligt!
 • Grannsamverkan är GRATIS!

Läs om
Detta är Grannsamverkan

Boende i hus med fungerande grannsamverkansföreningar:

 • Vi känner varandra bättre!
 • Vi hjälps åt!
 • Vi har roligare!
 • Det känns tryggare!
 • Vi trivs bättre!

FÖRSVÅRA FÖR TJUVEN NÄR DU ÅKER BORT

Fyll i ”Grannlappen” som finns här ( Grannlappen.pdf ) eller i din Grannsamverkanspärm och lämna till grannen

Du själv

 • · Berätta för grannen att du skall resa bort, och när du reser
 • · Informera om var man kan nå dig, när du är borta
 • · Prata inte in på din mobiltelefon att “jag är bortrest”
 • · Vidarekoppla telefonen till sommaradressen eller mobiltelefonen
 • · Lägg inte ut på Facebook eller Twitter eller Blogg att du är borta på semester
 • · Om Du är borta en längre period se till att Din gräsmatta klipps
 • · Se till att hänga tvätt på tvättlinan
 • · Se till att brevlådan töms
 • · Låt några belysningspunkter vara tända inomhus
 • · Tänd någon garagebelysning eller annan lämplig belysning
 • · Se till att soptunnan har något innehåll
 • · Klipp häcken för att möjliggöra bättre insyn
 • · Låt en vattenkanna eller liknande stå framme

Din granne

 • · Notera bilnumret på okända fordon
 • · Visa för okända personer att de är uppmärksammade
 • · Ta en promenad runt Din bortresta grannes hus
 • · Var observant på vilka som ringer på dörren
 • · Berätta inte för besökare som kommer att ”dom” är på semester
 • · Begär legitimation av alla, även poliser, som vill in i fastigheten
 • · Se till att en vattenspridare sätts igång ibland
 • · Ändra persienners läge i olika rum, olika dagar
 • · Se till att regnmätaren töms
 • · Parkera gärna en bil på grannens garageuppfart då och då
 • · Låt kanske radion vara påslagen ibland


Detta är också Grannsamverkan!

Det finns många sätt att hjälpa varandra i en samfällighet. Grannsamverkan behöver inte enbart handla om avvärjande av brottslighet. Här kommer ett exempel på grannsamverkan mellan säckgatorna 4 och 3.

“ Vid 12-tiden idag på Annandag Jul upptäckte några grannar från säckgata 4  att allt inte stod rätt till med taket på ett hus på vår gata. De slog larm och informerade oss, eftersom husägarna var bortresta för tillfället.

En "febril" verksamhet vidtog, som gick ut på att tre grannar på säckgata 3 äntrade taket på huset i fråga, där de konstaterade att stormen Dagmar hade varit på ett synnerligen lekfullt humör under natten och rullat ihop takpappen på halva ytan.

Under uppbådande av alla sina krafter  och stor uppfinningsrikedom rullade gubbarna pappen tillbaka på plats och förankrade den. Förhoppningsvis skyddar  deras ansträngningar husets innandömen från att dränkas om vädret skulle slå om till ösregn.

Efter väl förrättat värv belönades de tre med varsin mugg "Glühwein", ni vet det där som man drack efter skidåkningen i de österrikiska alperna. Det var de väl värda, efter att ha jobbat hårt i kyla och på hög höjd. “

Läs mer om hur man så långt som möjligt kan skydda sig mot brott och annat elände på följande websidor. Där finns också information om hur man beter sig om olyckan ändå skulle vara framme. Du hittar också diverse blanketter som kanske kan vara till nytta, både före och om...

http://www.grannsamverkan.se                                                      http://www.samverkanmotbrott.nu