Styrelsearbete

Rodstenen.se
2024-05-06

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2023 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Så här går styrelsearbetet i Rödstenen till

Styrelsearbetet i Rödstenen är inte särskilt betungande.Det är roligt och intressant, och man får goda tillfällen att prata med sina grannar. Bemötandet är praktiskt taget alltid mycket positivt.

Ändå är det en del jobb som måste utföras för att samfälligheten ska fungera. För att underlätta för styrelsen, och framför allt för kommande styrelser, har det under årens lopp tagits fram "lathundar" som gör det hela enkelt.

Allt blir ju så mycket lättare om man har lite ordning och reda. På detta sätt behöver varje ny styrelse inte tänka ut allt själv och det minskar dessutom risken för att något "hamnar mellan stolarna". Inget säger att man alla gånger måste jobba enligt lathundarna, och de anpassas förstås också efter hand.

Här nedanför finner du några av lathundarna. Utöver dessa sätter stadgarna ramar för jobbet. Observera att lathundarna kan behöva dateras upp allteftersom förutsättningarna ändras.

Håll till godo, både nya och gamla styrelsemedlemmar och andra intresserade.

Lathund 1: Styrelsearbete och fördelning av uppgifterna. (pdf-fil)    (doc-fil)

Lathund 2: Årskalender för styrelsearbetet.      (pdf-fil).   (doc-fil)

Vattenrapport för avläsning 2023-05-01 (doc-fil)
OBS måste uppdateras före varje avläsning

Mall för kallelse till Årsstämma (doc-fil)
OBS måste uppdateras före varje stämma

Styrelseändringar måste anmälas till ett antal myndigheter och organisationer: Här finns mallar.

Adress- och styrelseändring. Checklista och Exempel för anmälan av ny styrelse (zip-fil med word-dokument)

Lazy_dog

The Not-So-Lazy Dog