Felsökning

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Felsökning - problem med värmen

FELSÖKNINGSSCHEMA FÖR DIN FJÄRRVÄRMECENTRAL
Med detta schema kan du på ett enkelt sätt själv försöka hitta felet på din fjärrvärmecentral om du får problem med värmen eller varmvattnet i ditt hus.
Läs även i instruktionsboken för närmare detaljer om just din fjärrvärmecentral. Du finner instruktionsböcker för de vanligaste centralerna (värmeväxlarna) här. Kontakta annars leverantören om du saknar instruktionsboken.
Fastighetsägaren äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen och den bör ses över med jämna mellanrum, läs till exempel regelbundet av trycket för att upptäcka eventuella avvikelser.
Givetvis är du alltid välkommen att ringa SFAB för rådgivning på telefon 08-534 705 00.

PROBLEM

TÄNKBARA ORSAKER

ÅTGÄRD

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Dålig värme i hela huset.

Lågt tryck i värmesystemet.

Fyll på vatten i värmesystemet. Titta i instruktionsboken för just din fjärrvärmecentral om du är osäker.

 

Luft i värmesystemet.

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.

 

Ingen el till fjärrvärmecentralen.

1. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen.
2. Kontrollera säkringarna.
3. Kontakta elektriker.

 

Cirkulationspumpen har stannat.

1. Kontrollera säkringarna.
2. Försök starta pumpen genom att knacka på pumphuset
eller hjälp till med skruvmejsel i centrum av pumpen.
3. Kontakta pumpfirma för eventuellt pumpbyte.

 

Utegivaren är trasig.

Kontakta elektriker.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Dålig värme i delar av huset.

Luft i värmesystemet.

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.

 

Ventilerna på elementen har fastnat.

1. " Motionera " ventilerna.
2. Kontakta rörfirma.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Låg temperatur på varmvattnet.

Fel på reglerventil för varmvattnet.

Kontakta rörfirma för eventuellt byte/service.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Hög temperatur på varmvattnet.

Fel på reglerventil för varmvattnet.

Stäng av varmvattnet och kontakta rörfirma.

 

 

 

Källa : Södertörns Fjärrvärme AB