Värmeväxlare

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Värmeväxlare

Då husen byggdes installerades en och samma typ av värmecentral (av Gustavsbergs typ). Efter hand har många kompletterat denna med automatik av olika slag. Dessutom har åtskilliga bytt ut de ursprungliga mot nyare. Detta betyder att det finns rätt stora variationer mellan installationerna.

Här är till din hjälp dokumentation på de vanligaste typerna:

TYP

DOKUMENT

KOMMENTAR

Gustavsbergs värmecentral

Skötselanvisning

OBS att kommentarer finns på schemat. För musen över "pratbubblorna"

Cetetherm U20-serien

Förenklad bruksanvisning

Denna beskrivning kan även vara till god hjälp vid felsökning ocn underhåll av alla typer av värmecentraler.

Cetetherm U20-U21

Driftsinstruktion

Installerades i början på 2000-talet

Cetetherm U22

Data och specifikation

Installerades från c:a  2005

MetroTherm
Primex Villa IQ

Bruksanvisning

 

Cetetherm Mini AL57

Bruksanvisning

 

Gustafsberg

Gammal typ, Gustavsberg

Cetetherm

Nyare typ, Cetetherm