Värmetaxa

Rodstenen.se
2021-12-14

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2021 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Så här mycket kostar fjärrvärmen

Fjärrvärmekostnad 2008-2014

2018

2019

2020

2022

4450

4625

4856

5260

620

625

656,20

761

I detta diagram kan du läsa av  hur mycket värmen kostar dig, beroende på just din värmeförbrukning

Fjärrvärmekostnad 2008-2014 diagr

De flesta fastigheter i området ligger på en förbrukning mellan 16 och 25 MWh/år.

Du kan också se hur mycket våra priser på värme har ökat över åren 2008 till 2022.

 

En ordentlig realprisökning alltså!

På sex år en ordentlig prishöjning som klart överstiger både inflation, löneökningar och ev skattejusteringar!

I vilken mån det går att opponera sig (med framgång) är hittills okänt. Det lär ha pågått ett mål där en samfällighet i Fittja tagit upp kampen mot Södertörns Fjärrvärme. Utgången är okänd.

 * KPI = konsumentprisindex enligt SCB

Det finns en fjärrvärmelag som ger dig möjlighet att begära förhandling, medling och t o m möjlighet att säga upp avtalet. Men man får väl anta att villaägaren är underläge i en sådan förhandling?
Det är lätt att “få kalla fötter” under en sådan förhandling!

Är det någon som kalkylerat på borrning för markvärme i området? Eller andra alternativa värmekällor?