Värmetaxa

Rodstenen.se
2020-06-08

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2020 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Så här mycket kostar fjärrvärmen

Fjärrvärmekostnad 2008-2014

2018

2019

2020

4450

4625

4856

620

625

656,20

I detta diagram kan du läsa av  hur mycket värmen kostar dig, beroende på just din värmeförbrukning

Fjärrvärmekostnad 2008-2014 diagr

De flesta fastigheter i området ligger på en förbrukning mellan 16 och 25 MWh/år.

Du kan också se hur mycket våra priser på värme har ökat över åren 2008 till 2014.

Som information kan nämnas att KPI* har ökat med 8% under samma period.

En ordentlig realprisökning alltså!

På sex år en ordentlig prishöjning som klart överstiger både inflation, löneökningar och ev skattejusteringar!

I vilken mån det går att opponera sig (med framgång) är hittills okänt. Det lär ha pågått ett mål där en samfällighet i Fittja tagit upp kampen mot Södertörns Fjärrvärme. Utgången är okänd.

 * KPI = konsumentprisindex enligt SCB

Det finns en fjärrvärmelag som ger dig möjlighet att begära förhandling, medling och t o m möjlighet att säga upp avtalet. Men man får väl anta att villaägaren är underläge i en sådan förhandling?
Det är lätt att “få kalla fötter” under en sådan förhandling!

Är det någon som kalkylerat på borrning för markvärme i området? Eller andra alternativa värmekällor?