Uppföljning

Rodstenen.se
2020-12-19

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2020 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Åtgärder och ekonomi följs upp av styrelsen och årsstämman

Det ingår i styrelsens arbete att kontinuerligt följa upp kostnaderna och att medlemsavgifterna kommer in. Även progressen i beslutade åtgärder och läget i drift och underhåll tas upp på styrelsemötena.

Rapportering sker i styrelseprotokollen, som skickas eller delas ut till alla medlemmarna.
Klicka här för att se styrelseprotokollen.

Till årsmötet gör styrelsen en verksamhetsrapport och ekonomisk rapport som revisorerna kollar upp.

Rapporteringen dras på årsstämman.

Verksamhetsrapporten och ekonomiska utfallet hittar du i underlaget och protokollet från årsstämman. Klicka här.