Ägarbyte

Rodstenen.se
2024-05-06

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2023 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Några saker att tänka på då ett hus byter ägare

- Anmäl
till samfällighetsstyrelsen om du har sålt huset och tänker flytta.

- Vatten
Gör upp mellan gamla och nya ägaren om hur mycket gamla ägaren ska betala för vattenförbrukning fram till överlåtelsen.
Vattenförbrukningen debiteras fastigheten en gång per år av samfälligheten.
Läs alltså av vattenmätaren vid ägarbytet och gör upp mellan gamla och nya ägaren

- El
Begär sluträkning per överlåtelsedatum av ditt elnätbolag (Vattenfall) och din elleverantör (om det är olika)

- Värme
Begär sluträkning från fjärrvärmeverket

- Sopor
Anmäl fastighetsöverlåtelsen till SRV.
Tänk också på att nya ägaren behöver ett kort för att komma in på återvinningscentralen.
Fråga SRV om hur man förfar.


- Samfällighetsavgifter
Se till att förfallna samfällighetsavgifter är betalda.
Mäklare är skyldig att kolla att inte säljaren har skuld till samfälligheten, men detta sker sällan.
Kassören kan utfärda intyg på att fastigheten inte häftar i skuld till samfälligheten.
Både säljare och köpare är solidariskt ansvariga för att skulden betalas.

En ev skuld följer med fastigheten.och är utmätningsbar hos kronofogden.

- Energideklaration
Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs ha en energideklaration.
Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i huset och uppger ett referensvärde som gör det enklare att jämföra ett hus med ett annat.
För den fåkunnige förefaller det hela som ännu ett sätt att krångla till det för fastighetsägarna och samtidigt skapa jobb för en hel massa konsultbyråkrater. Men sådana är reglerna.
Det är du själv som husägare som ansvarar för att en energideklaration utförs och godkänns av en certifierad energiexpert.
Läs mer på Villaägarförbundet.se eller fråga din mäklare.

- Introduktion i samfälligheten
Styrelsen tar kontakt med den nytillträdande vid första lämpliga tillfälle för en första introduktion.
 

Du som är ny i samfälligheten: tänk på att du alltid kan ta kontakt med grannar och styrelse om det är något du undrar över i hus eller samfällighet.
Vanliga frågor är t ex hur fjärrvärmeväxlaren fungerar.