Försäkring

Rodstenen.se
2020-12-19

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2020 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Samfälligheten har avtal med Villaägarförbundet

Rödstenen har Serviceavtal med Villaägarförbundet.

Genom avtalet har vi en ganska omfattande försäkring för samfälligheten, liksom en olycksfallsförsäkring som gäller då samfällighetsmedlemmarna utför uppgifter för samfällighetens räkning.

Länk till Villaägarförbundet http://www.villaagarna.se