Medlemskap

Rodstenen.se
2023-04-04

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2023 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Medlemskap i Kvarterssamfälligheten Rödstenen

Som fastighetsägare i Rödstenen omfattas du av de myndighetsföreskrifter som Lantmäterimyndigheten och andra myndigheter har utfärdat för att driva den typ av samfällighet med gemensamhetsanläggningar som Rödstenen utgör.

Det är medlemmarnas plikt - enkelt uttryckt kan man säga att det är en del av ”boendekostnaden” - att delta i driften av samfälligheten.

Detta innefattar både skyldighet att delta i gemensamt beslutade aktiviteter för att underhålla och driva gemensamhetsanläggningarna, att betala beslutade avgifter och att delta i förvaltningen.

Medlemskapet är alltså inte frivilligt - det är lagstadgat och obligatoriskt.

Medlemmarna ska rätta sig efter de gemensamt beslutade reglerna för hur man beter sig inom området och är även ansvarig för att gäster och inneboende gör det.

Se Stadgar och skriften Välkommen till Rödstenen (se länk i vänstermarginalen).