Anläggningsbeslut

Rodstenen.se
2024-05-06

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2023 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Samfällighetens anläggningar

Enligt samfällighetsregistret är samfälligheten förvaltare av

Gemensamhetsanläggning med beteckningen Botkyrka Hirden GA:1 i Botkyrka församling

Ändamål
Ledningar för kallvatten, dag- och spillvatten, ytterbelysning, vägar och andra förbindelser, lekplatser och trädgårdsanläggningar, utrymme för el- och teleledningar mm.

Delägande fastigheter: Botkyrka Hirden 2 - 39

Formellt anläggningsbeslut

Karta över anläggningen

Karta_Rödstenen_nummer_a