Lekplatser

Rodstenen.se
2020-12-19

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2020 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Säckgatorna sköter underhållet av lekplatserna själva

Samfällighetens lekplatser är öppna för alla barn.

Behovet av lekplatser och lekplatsutrustning varierar från tid till annan, och mellan gatorna.

Därför har det på årsmöte beslutats att underhållet av lekplatserna sköts av respektive säckgata på eget initiativ. Beslutet har bekräftats av flera årsmöten

Det förutsätts att initiativtagarna till underhåll och förbättringar själva deltar i arbetet, givetvis tillsammans med övriga intresserade på säckgatan.

Anslag till materialutgifter och liknande kan tilldelas ur samfällighetens reparationsfond.

För att få detta fordras t ex att

Föräldrarna bakom motionen bildar en arbetsgrupp för genomförandet av upprustningen
      med uppgift att

  • Föreslå och planera utformningen.
  • Beakta kraven beträffande säkerhet enligt svenska regler.
  • Lägga fram planen och kostnader för styrelsens godkännande.
  • Med egna och ev andras insatser bidra till genomförandet.
Rödstenen lekplatser

Många av sandlådorna, liksom fotbollsplanen, är delvis gräsbevuxna, antagligen av brist på användning. Normalt ska sanden bytas vart tredje år i sandlådorna, men det är ju inte meningsfullt om ingen använder dem.

Eline i sandlådan

Lekplatser inom Rödstenen och i närheten
(Uppdaterad 2011)

1. Fyra gungor, sandlåda med grävare. Gott skick. Renoverad 2010.

2. Sandlåda och två gungor. Lekbåt av trä. Hyfsat skick.

3. Sandlåda, inga lekredskap. Uselt skick. Samfälligheten anslog renoveringspengar 2008 och 2009, men arbetsgruppen genomförde ej.

4. Klätterräcke, klätterek. Sandlådan omgjord till plantering, eftersom barn saknats på gatan ett antal år. Hålls i städat skick.

5. Fotbollsplan, något-så-när skick med grästuvor här och var. Drivs av kommunen.

6. Sandlåda och fyra gungor. Ganska bra skick. Drivs av grannsamfällighet.

7. Två gungor och sandlåda med en hel del ogräs. Drivs av grannsamfällighet.