Antenn

Rodstenen.se
2024-05-06

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2023 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Fiberanslutning via Botkyrka Stadsnät

har vi haft möjlighet till sedan 2012
Det är en helt individuell lösning som fordrar att man själv tecknar avtal med Botkyrka Stadsnät.
 


Norsborgs Antennsamfällighet driver ett KabelTV-nät

Fastigheterna i Rödstenen och andra kringliggande samfälligheter är anslutna till ett gammaldags kabelTV-nät. Detta drivs av Norsborgs Antennsamfällighet (NAS) och förmedlar  delar av ComHems kanalutbud. Detta betalar vi för, även de sk fria kanalerna.

Rödstenen och NAS har inte något att göra med varandra. Det är varje fastighetsägare som är medlem av antennsamfälligheten och som har rösträtt i den.

Vid årsmötet i Rödstenen 2012 beslöts att det inte finns någon laglig grund för att Rödstenen ska sköta uppbörden för NAS. Detta innebär att du i fortsättningen får fakturor direkt från antennsamfälligheten.

Rödstenens samfällighetsavgift inkluderar inte längre någon avgift för kabelTV...

Kabelnätet är anlagt i början på 1970-talet och kräver en hel del underhåll och är känsligt för störningar.

Genom att nätet är enkelriktat och har låg bandbredd går det inte att använda för internet och liknande tjänster (telefoni t ex).
Nätet har i flera undersökningar dömts ut av oberoende expertis. Ett förslag i antennsamfälligheten att gradera upp nätet till ett modernt fibernät  gick inte att få majoritet för.

Allehanda juridiska spetsfundigheter gör att det inte går att träda ut ur antennsamfälligheten.
Du måste alltså betala till Norsborgs Antennsamfällighet oavsett om du använder kabelTV-nätet eller ej, och oavsett om det fungerar eller ej.


Norsborgs Antennsamfällighet

Grundläggande styrdokument

Stadgar Norsborgs Antennsamfällighet

Anläggningsbeslut Norsborgs Antennsamfällighet


Norsborgs Antennsamfällighet - Kallelser och protokoll

Kallelse årsmöte 2011

Protokoll från årsmöte 2011

Kallelse årsmöte 2012

Protokoll från årsmöte 2012

Kallelse årsmöte 2013

Protokoll från årsmöte 2013

Kallelse årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte 2014

Kallelse årsmöte 2015

Protokoll från årsmöte 2015

Kallelse årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte 2016

Kallelse årsmöte 2017

Protokoll från årsmöte 2017

Kallelse årsmöte 2018

Protokoll från årsmöte 2018

Kallelse årsmöte 2019

Protokoll från årsmöte 2019

Protokoll från styrelsemöte 2011-08-17

Protokoll från styrelsemöte 2011-09-29

Protokoll från styrelsemöte 2012-05-24

Protokoll från styrelsemöte 2013-04-08

Protokoll från styrelsemöte 2013-09-25

Protokoll från styrelsemöte 2014-05-06

 

 


Årsstämman i Norsborgs Antennsamfällighet (NAS) 2018-03-14

NAS nya styrelse har valt att gå vidare med beslutet att erbjuda fortsatt distribution och administration av betalkanaler i strid mot domen i Svea Hovrätt (högsta instans).
NAS styrelse och stämma har äntligen valt att göra abonnemang på de kommersiella kanalerna frivilligt.

Tyvärr har man valt ett sätt som strider mot lagen. Man skulle kunna ha gjort rätt genom att bilda en fristående intresseförening, som tecknar avtal med NAS om att hyra plats i nätet mot en rimlig avgift, som skulle täcka kostnaden för underhåll mm, men detta ansågs alltför besvärligt

I stället beslöt stämman att uppsåtligen bryta mot gällande dom och försöka tvinga alla medlemmar i NAS att betala för att hålla nätet i gång för det fåtal som vill åka snålskjuts. Enligt Sveriges lag om förvaltning av samfälligheter är styrelsen skyldig att vägra genomföra stämmobeslut som inte följer lagar, förordningar och bestämmelser.

På mötet beslutades att en enkät skulle distribueras för att undersöka hur många av fastighetsägarna i NAS som är intresserade av att köpa de betalkanaler som idag lagstridigt distribueras i NAS nät, respektive hur många som inte är intresserade av detta.

Styrelsen har bara delvis genomfört föregående stämmobeslut att bygga om och driftsätta nätet med endast fria kanaler med egen antenn. För detta har hela det anslagna beloppet på cirka 40 000 kr tagits i anspråk. Detta diskuterades inte på mötet och togs inte heller upp i revisionsrapporten.

Flera veckor försenat (se NAS stadgar) har protokollet, som inte är underskrivet av vare sig styrelsen eller justeringsmännen, distribuerats. Därtill saknar protokollet röstlängd. Läs protokollet här.

NAS ”erbjudande” om betalkanaler från ComHem

“Enkäten” är minst sagt luddig, men här är en tolkning:

Alternativ 1.
Detta är inget alternativ då det är inte är lagligt.
Frivillighet räcker inte. All verksamhet med betalkanaler ligger utanför ramen för NAS anläggningsbeslut.

Alternativ 2.
Detta innebär, som vi tolkar det, att man i dagsläget kan se det fria grundutbudet utan att använda NAS-nätet. Exempelvis via egen antenn eller bredband.

Alternativ 3.
Detta innebär, som vi tolkar det, att man i dagsläget endast kan se det fria grundutbudet via NAS-nätet. Vid bortkoppling kan det fria grundutbudet ordnas med tex egen antenn.

För dig som har annan möjlighet att se de fria kanalerna än via NAS nät, inte vill betala för ComHems betalkanaler och som motsätter dig fortsatta överträdelser av domen är det viktigt att besvara enkäten med alternativ 2.

Varför är alternativ 1 inte lämpligt - utöver att det är lagstridigt?
- Enligt stämmobeslut 2017 byggde NAS om nätet för cirka 40 000 kr. Dessa pengar är helt  bortkastade om man inte sätter det i drift och använder det istället för ComHem.   
- Villkoret för att ComHem skall fortsätta med att stödja olagligheterna har sagts vara att minst 100 fastigheter   väljer alternativ 1 och betalar 450 kr per fastighet och år.
Alltså, ComHem kräver minst 45 000 kr per   år med risk för framtida höjningar!

- I dag är 111, eller 55 % av 203 NAS medlemsfastigheter anslutna till Botkyrka Stadsnät.
  Dessa fastigheter kan se TV från ComHem och många andra distributörer med en kvalité som NAS  nät aldrig kommer i närheten av.

Det fria grundutbudet är SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, SVT24, TV4, TV6, TV Finland och eventuell Lokalkanal. Dessa kanaler kan mottas gratis med egen antenn. De fria kanalerna kräver inget programkort och kostar inget extra. Däremot behövs en digital-tv-mottagare, som ofta finns inbyggd i din TV, om du tittar på tv via en vanlig antenn.
Det är bland annat dessa kanaler dina tv-licenspengar används till.

 

Hovrättens dom i rättegången mot NAS 2015-11-12
(i sammandrag):


Föreningens beslut om att sluta avtal som bl.a. innebär att ett antal kommersiella tv-kanaler levereras till föreningens anläggning, på bekostnad av samfällighetsföreningen, är inte förenligt med föreningens ändamål.

NAS dömdes betala skadestånd för rättegångskostnaderna.
 

Vid årsstämman 2019 noterades att resultatet  av enkäten 2018 har aldrig har redovisats på ett tillfredställande sätt.