Antenn

Rodstenen.se
2018-12-21

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2018 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Fiberanslutning via Botkyrka Stadsnät

blev verklighet i Rödstenen och grannsamfälligheten Väpnaren i juni 2012.
Det är en helt individuell lösning som fordrar att man själv tecknar avtal med Botkyrka Stadsnät.
I första etappen var det ett 50-tal fastigheter som beställde och fick fiber.

Senare har många andra i omgivningen hängt på och skaffat sig fiber.

Detta är väl den lösning som är framtidssäkrast för närvarande och den ger tillgång till både snabbt internet, stabila TV-kanaler och IP-telefoni. Är man intresserad av dessa möjligheter så har denna lösning goda utsikter att ge bäst totalekonomi.

Läs mera om fiberanslutning här...


Norsborgs Antennsamfällighet driver ett KabelTV-nät

Fastigheterna i Rödstenen och andra kringliggande samfälligheter är anslutna till ett gammaldags kabelTV-nät. Detta drivs av Norsborgs Antennsamfällighet (NAS) och förmedlar  delar av ComHems kanalutbud. Detta betalar vi för, även de sk fria kanalerna.

Rödstenen och NAS har inte något att göra med varandra. Det är varje fastighetsägare som är medlem av antennsamfälligheten och som har rösträtt i den.

Vid årsmötet i Rödstenen 2012 beslöts att det inte finns någon laglig grund för att Rödstenen ska sköta uppbörden för NAS. Detta innebär att du i fortsättningen får fakturor direkt från antennsamfälligheten.

Rödstenens samfällighetsavgift inkluderar inte längre någon avgift för kabelTV...

Kabelnätet är anlagt i början på 1970-talet och kräver en hel del underhåll och är känsligt för störningar.

Genom att nätet är enkelriktat och har låg bandbredd går det inte att använda för internet och liknande tjänster (telefoni t ex).
Nätet har i flera undersökningar dömts ut av oberoende expertis. Ett förslag i antennsamfälligheten att gradera upp nätet till ett modernt fibernät  gick inte att få majoritet för.

Allehanda juridiska spetsfundigheter gör att det inte går att träda ut ur antennsamfälligheten.
Du måste alltså betala till Norsborgs Antennsamfällighet oavsett om du använder kabelTV-nätet eller ej, och oavsett om det fungerar eller ej.


Norsborgs Antennsamfällighet

Grundläggande styrdokument

Stadgar Norsborgs Antennsamfällighet

Anläggningsbeslut Norsborgs Antennsamfällighet


Norsborgs Antennsamfällighet - Kallelser och protokoll

Kallelse årsmöte 2011

Protokoll från årsmöte 2011

Kallelse årsmöte 2012

Protokoll från årsmöte 2012

Kallelse årsmöte 2013

Protokoll från årsmöte 2013

Kallelse årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte 2014

Kallelse årsmöte 2015

Protokoll från årsmöte 2015

Kallelse årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte 2016

Kallelse årsmöte 2017

 

 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 2011-08-17

Protokoll från styrelsemöte 2011-09-29

Protokoll från styrelsemöte 2012-05-24

Protokoll från styrelsemöte 2013-04-08

Protokoll från styrelsemöte 2013-09-25

Protokoll från styrelsemöte 2014-05-06

 

 


De tjänster det Norsborgs Antennsamfällighets kabelTV-nät erbjuder är följande:

1. En kollektiv anslutning till ComHems analoga grundutbud med ett tiotal kanaler. Kanalerna varierar från tid till annan.

Detta utbud är inbakat i avgiften till antennsamfälligheten.

Bildkvaliteten varierar från hus till hus. Vissa anser att den är acceptabel, medan andra hus inte har någon mottagning alls. Allmänt kan bildkvaliteten beskrivas som oskarp och ibland grynig. HD-kanaler kan man glömma med analoga grundutbudet (faktiskt även i ComHems digitala utbud, för det mesta).

2. Ett digitalt extrautbud som man kan komma i åtnjutande av med TV-box och extra abonnemang hos ComHem.
Man måste betala box, kort och abonnemangskostnader själv. En ganska rejäl extrakostnad utöver det man redan betalar.
Tyvärr har vårt kabelTV-nät så begränsad bandbredd att alla kanaler inte går att få in, även om man betalar extra för dem.

Efter ComHems kanalomläggning i maj 2012 försämrades mottagningen avsevärt.


Hittade program1
TV6
ingen signal
Kanal 7

Exempel på digital signalkvalitet via NAS:s kabelTV-nät

Av de 92 digitala kanaler som hittas vid en sökning ser alla utom några få ut på det här viset

TV6

TV7

Eller så här.


De alternativ som finns till kabelnätet är fiberanslutning, satellitTV och/eller Boxer-abonnemang (det digitala marknätet). Alla kräver extrautrustning och egna abonnemang av olika slag. I gengäld kan man själv välja vad man vill se.
Men, som sagt, avgiften till Norsborgs Antennsamfällighet slipper man i alla fall inte ifrån.