Snöröjning

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Snöröjning

Det ingår i styrelsens uppgifter att varje år handla upp ett avtal om snöröjning med lämplig entreprenör.

Kontraktstiden för snöröjning är normalt november - april.
Ersättningen är fast och varierar inte med antalet utryckningar.

Snöfattiga vintrar gör alltså snöröjaren en mycket god affär, andra vintrar en sämre.
Under alla omständigheter måste han hålla beredskap hela kontraktstiden. Vi har tidigare haft kontrakt med volymsberoende ersättning, men det föll inte väl ut.

Avtalet brukar omfatta följande (i korthet):

 • Snöröjning.
  Vid nysnödjup pa 5 cm och däröver samt vid besvärande drivbildning, samt utkörning av snö från vändplanen på Hirdv 2-12, 41-45 till anvisad plats.
 • Jourtjänst.
 • Erfoderlig sandning med halkstopp.
 • Sandsopning vid kontraktets slut.
 • Rensning av dagvattenbrunnar vid kontraktets slut.
 • Tilläggsarbeten:
  Vid bortforsling av snö utöver kontraktet ersättes lastmaskin med förare och lastbil med förare i enlighet med prislista på utgående taxor, vid varje gällande tillfälle.
 • Skador:
  Entreprenören är skyldig att hålla maskin- och trafik- och ansvarsförsäkring under hela kontraktstiden.
  Skador, som åstadkommits av maskinerna, skall anmälas till föreningens ombud.

Säckgatsrepresentanterna besiktigar sina resp gator med avseende på skador efter kontraktstiden.

Snöröjning 121205 b
Snöröjning 121205 c