Underhållsdagbok

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Vi sköter själva underhållet av våra anläggningar

Länk till lista på anläggningar och beräknade livslängder.

Dagbok för underhåll och andra händelser

OBS att dagboken inte är fullständig och tidpunkterna i många fall ungefärliga.

Tidpunkt

Händelse

Utförare

Kommentar

1978 (c:a)

Utbyte av fjärrvärmeledningar på samtliga säckgator

Södertörns Fjärrvärme

Bytt från stålrör i kulvert till förisolerade kopparrör i gata

1982 (c:a)

Installation av individuella vattenmätare i husen

Rödstenen via rörentreprenör

 

1987 (c:a)

Omvandling av lekplats säckgata 4 till plantering

Säckgatan

Inga barn i lekplatsålder finns längre på gatan. Sandlådan lämnas kvar för ev framtida återställning.

1992 - 1994

Utbyte av armaturer för gatubelysning

Två olika elfirmor.

Första entreprenören satte i fel reaktorer som brann up. HakEl (Kågström) anlitades för att göra om jobbet ett år senare.

2000 juni

Offert infordrad på utbyte av husvattenmätare

Rödstenen, Petersen

2 eller 3 byttes troligen, övriga utan anmärkning

2007

Upprustning av lekplats säckgata 1

Kringboende

 

2008 augusti

Ny gräsklippare för allmänningarna inköpt

Christer Gottschalk

Pris 6470:-.

2009 april

Gatubelysning, byte av samtliga lampor. 25 st. Endast 10% av ljuskapaciteten var kvar

Boije, Gottschalk, Ström

80W Hg för reaktordrift à 85 kr/st. Samtliga armaturer rengjorda och befunna i gott skick.

2012 juni

Fibernät installerat i Rödstenen

Botkyrka Stadsnät

Endast till de 24 medlemmar som beställt

2014 oktober

Utbyte av de tre huvudmätarna för vatten

Botkyrka kommun vatten, via entreprenör

Avläsning gjord av Chr Gottschalk. Nya mätarna nollställda

2016 16 juni

Gatubelysning ombyggd till LED

HAK el

Gottschalk, Boije, m fl.

2020 maj

Asfalt, fyllning av potthål och sprickor

Hälsinge Anläggnings AB

Första underhållet på 48 år

2020 8 juni

Extra sandsopning

Stivab

För att få bort lösgrus efter asfaltarbete

2020 sept

Reparation av kantstenar

Miro

 

2021

8 st permanenta fartgupp, 2 på vardera säckgatan

BMF AB Tommy Hansson

På allmän begäran

2022 sept-okt

Byte av sargar till leksandlådor

Styrelsen

Säckgata 3 och 4. Översyn av sargar säck-
gator 1 och 3

 - “ -

Reparation av halksandlådor

Styrelsen

Säckgata 2 och 3

- “ -

Påfyllnad av sand i leksandlådor

Styrelsen

Säckgata 1, 2, 3

- “ -

Påfyllnad av sand i halksandlådor

Styrelsen

Samtliga

2022 juni

Byte av vattenmätare pga eventuell felvisning

Tullinge Rör

Hirdvägen 43

2023 augusti

Träolja på leksandlådors sargar

 

S3 och S4

Nedanstående tabell visar ungefärligt beräknade livslängder på anläggningar och apparater. Observera att det är riktvärden och inte obligatoriska utbytesintervall.

Materiel, typ av anläggning

Antal år

Ansvarig

Rör/ledningar

Värmekulvert

30

Värmeleverantör (SFAB)

Värmemängdsmätare

15

Värmeleverantör (SFAB)

VA-Ledningar

40

Rödstenen

 

 

 

El/TV

Elkablar

30

Elleverantör (Vattenfall)

Telekablar (i området)

30

Telia (Skanova)

Telekablar (i fastighet)

 

Fastighetsägare

Gatubelysning

20

Rödstenen

Lampor i gatubelysning

3-4

Rödstenen

Kabel-tv

15-20

Norsborgs Antennsamfällighet

Fibernät, internet & tv

40

Botkyrka Stadsnät

Egna antenner och paraboler

 

Fastighetsägare

 

 

 

Mark

Snöröjning

Nov-april varje år

Rödstenen, via entreprenör
enligt avtal

Snöröjning på egen tomt

vid behov

Fastighetsägare

Gräs, komplettering

5

Rödstenen

Asfalt

25

Rödstenen

Vägskyltar (inom området)

15

Rödstenen

Grus för halkbekämpning, sandlåda

8

Rödstenen

Brunnar, slamsugning

Varje år

Rödstenen, via snöröjningsentreprenör

Lekutrustning, byte eller renovering

10

Rödstenen

Lekutrustning, målning

4

Rödstenen

Leksand, byte

2

Rödstenen

Stängsel

20

Fastighetsägare

Träplank, målning

8

Fastighetsägare

 

 

 

Byggnad

Takpannor

40

Fastighetsägare

Takpapp

25

Fastighetsägare

Plåttak

40

Fastighetsägare

Stuprör, hängrännor

25

Fastighetsägare

Målning

10

Fastighetsägare

Värme

Värmeväxlare och cirkulationspump

20

Fastighetsägare.
Underhållsavtal kan tecknas med SFAB

Vatten

 

 

Vattenmätare, i husen

Vid behov (eller efter 30 år?)

Rödstenen

Källa: Villaägarförbundet 2009, m fl, anpassad för Rödstenen